Choroby narzadu moczowego

Narząd moczowy składa się z nerek i dróg moczowych: kielichów, miedniczek, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej. Nerki są narządami parzystymi o wadze 120—170 g. Każda z nich składa się z ok. 1 miliona nefronów, wśród których wyróżnia się dwa typy: korowy i przyrdzeniowy. Nefrony korowe mają krótkie pętle (Henlego), sięgające jedynie zewnętrznych warstw rdzenia, nefrony rdzeniowe cechuje długa pętla (Henlego) z dobrze wykształconym odcinkiem cienkim ramienia wstępującego, sięgającym do szczytu .brodawki. Naczynia odprowadzające kłębków korowych przechodzą w sieć naczyń włosowatych okołocewkowyoh, a przyrdzeniowych — w naczynia proste. U ludzi kłębki korowe są 5—7-krotnie liczniejsze niż przyrdzeniowe. Błona sącząca kłębków składa się z 3 warstw: komórek śródbłonka, błony pod-stawnej oraz komórek nabłonka trzewnego torebki kłębka (Bowmana), zwanych podocytami. Wypustki stepowane tych ostatnich sięgają błony podstawnej włośniczek kłębkowych. Glikoproteiny wchodzące w skład błony komórek śródbłonka, nabłonka i macierzy błony podstawnej mają silny ładunek ujemny. Przechodzenie makrocząsteczek przez błonę sączącą kłębków zależy więc nie tylko od ich wielkości, kształtu i podatności, lecz i od ich ładunku elektrycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>