Operacje zeza

U co drugiego dziecka leczonego z powodu zeza zachodzi potrzeba skorygowania ustawienia zewnętrznych mięśni oka zabiegiem chirurgicznym. Operacja ma na celu możliwie proste ustawienie oka, co uzyskuje się dzięki skróceniu jednego mięśnia oka albo przez przemieszczenie przyczepu mięśnia drugiego. Zależnie od rodzaju istniejącej nieprawidłowości i efektów leczenia wstępnego, może zaistnieć potrzeba wielokrotnego powtarzania tego zabiegu. W przypadku zeza wrodzonego, dużego kąta zeza, a także zeza rozbieżnego, oczopląsu i zezowania z nieprawidłowym ustawieniem głowy, operacje chirurgiczne są przeprowadzane dzisiaj już u dzieci w wieku około dwóch lat. W pozostałych przypadkach leczenie operacyjne jest podejmowane w wieku pięciu lat. Warunkiem takiej operacji jest przekształcenie najpierw zeza jednostronnego w zeza naprzemiennego. Gdy zez pojawia się dopiero w późniejszych latach, zabieg operacyjny winien być wykonany możliwie szybko. Zastosowanie soczewki kontaktowej zazwyczaj poprawia funkcję widzenia przestrzennego, nie zwiększa natomiast ostrości wzroku. Operacja zeza u dorosłych jest najczęściej tylko zabiegiem kosmetycznym, a towarzyszy temu ryzyko, że po zabiegu pojawi się widzenie podwójne oraz że zabieg nie zapewni uzyskania równoległego ustawienia gałek ocznych. Oszacowania szansy uzyskania dobrego wyniku drogą operacyjną może dokonać tylko bardzo doświadczony okulista, zajmujący się wykonywaniem takich zabiegów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>