Niedobor pokarmu

W przypadkach niedoboru pokarmowego witaminy Bi2 i w zespołach złego wchłaniania, po usunięciu ich przyczyny, preparaty witaminy Bii stosuje się aż do uzyskania remisji w układzie krwiotwórczym. Należy jednak zawsze ustalić przyczynę choroby i wyłączyć możliwość choroby Addisona -Bierni era. Niedobór kwasu foliowego rzadko występuje jako wyłączna przyczyna niedokrwistości, towarzyszy natomiast innym niedoborom, tak częstym u ludzi w wieku podeszłym. Wchłanianie kwasu foliowego wyraźnie pogarsza się z wiekiem, toteż każdy dodatkowy czynnik może łatwo spowodować jego niedobór (np. przewlekły alkoholizm lub niedożywienie). Takie warunki powstają w czasie leczenia kotirimoksazolem (Biseptol), gdyż zawarty w tym preparacie trimetoprim jest inhibitorem reduktazy dębydrofolanu — enzymu powodującego przejście kwasu foliowego w jego aktywną formę. Pożądane jest zatem substytucyjne podawanie kwasu foliowego (15 mg dziennie) w czasie leczenia kotrimoksazolem ludzi w wieku podeszłym. Lecznicza dawka kwasu foliowego wynosi 15—30 mg/24 h. W związku z częstym rozwojem wieloiniedoborowych niedokrwistości u ludzi w wieku podeszłym, głównie niesprawnych, leżących w łóżku lub niedożywionych, konieczne staje się podawanie jednoczesne preparatów żelaza, kwasu foliowego, witaminy Bs i 62, czasem witaminy Bw. Można to robić jedynie po wyłączeniu innych przyczyn niedofcrwistości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>