Narzad oddechowy

W dychawicy oskrzelowej stwierdza się często uczulenie na substancje wdychane, jak: pyłki traw, drzew, krzewów, kurz domowy, sierść zwierząt, pierze lub na środki spożywcze. Chorzy reagują napadem duszności na kwas acetylosalicylowy, rzadziej na inne salicylany, na preparaty z grupy fenazonowych i indometacynę, jednakże często napad nie jest wyrazem alergii. W obrzęku krtani występuje duszność, niekiedy tak znaczna, że pacjent ma wrażenie że się dusi, czasem z towarzyszącą pokrzywką i obrzękiem Quinckego. Groźniejszy jest obraz obrzęku krtani u dzieci, u których drogi oddechowe są węższe niż u dorosłych. W różnicowaniu uwzględnić należy tzw. dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Przelotne nacieki płucne z eozynofilia we krwi obwodowej występują nie tylko w glistnicy (zespół Lofflera), ale i w przypadkach uczuleń na leki. Następstwem uczulenia na wdychane substancje organiczne z powstaniem precypityn i uczulonych limfocytów może być rozwój alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Przykładem jest płuco farmera, choroba spowodowana nadwrażliwością na antygeny, jakimi są rosnące w pleśniejącym sianie grzyby

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>