Leki rozrzedzajace krew

Niezależnie od ograniczeń dotyczących poszczególnych leków, w pełni podzielamy opinię, że leczenie niewydolności krążenia zyskuje dzięki lekom rozszerzającym naczynia nowe, większe możliwości. Dotychczasowe wyniki uzasadniają szersze wykorzystanie tych środków i dalsze gromadzenie doświadczeń..W przypadkach istnienia objawów niedotlenienia mózgu, szczególnie w przewlekłym zespole płucno-sereowym, leczenie glikozydami nasercowymi należy kojarzyć z tlenoterapią oraz z lekami pobudzającymi ośrodek, oddechowy i poprawiającymi oddychanie tkankowe. We wszystkich przypadkach, w których stwierdza się bierne przekrwienie płuc lub nieżyt oskrzeli należy stosować antybiotyki. Odnosi się to szczególnie do osób unieruchomionych w łóżku. Poza farmakoterapią istotną rolę odgrywa aktywizacja ruchowa i psychiczna. Chory powinien często zmieniać pozycję, siadać ze spuszczonymi nogami, a gdy to jest możliwe wychodzić z łóżka. Ćwiczenie pogłębionych oddechów, oklepywanie klatki piersiowej i nacieranie spirytusem aromatycznym, podawanie leków wykrztuśnych stanowią pomocnicze metody, które mogą odegrać korzystną rolę w leczeniu niedomogi krążenia w wieku podeszłym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>