Leczenie ukladu pokarmowego

Rozpoczęcie leczenia opartego na znajomości mechanizmów patogenetycznyeh nakłada obowiązek przeprowadzania postępowania diagnostycznego, obejmującego wywiad, badanie fizyczne, ocenę laboratoryjną, jak i specjalistyczne „badania gastrologiczne. Wiek pacjenta przekraczający 70 lat mię zwalnia od wykonania wielu badań (endoskopowych, radiologicznych lub zgłębnikowych) decydujących o właściwym rozpoznaniu, o ile mię istnieją przeciwwskazania związane z chorobami innych narządów. Należy podkreślić, że ludzie w wieku podeszłym znoszą stosunkowo dobrze także niektóre badania inwazyjne, np. oddwunastniczą endoskopową cholangiografię lub laparoskopię, a wczesne wykrycie u osoby w wieku podeszłym np. nowotworu jelita lub żołądka stwarza możliwości leczenia chirurgicznego z rokowaniem kilkuletniego przeżycia. Skuteczna farmakoterapia wymaga jednak uwzględnienia odmienności wieku podeszłego, które u chorych gastroenterologicznych odnoszą się do zmienionej czynności wydalniczej, absorpcyjnej oraz motorycznej przewodu pokarmowego, jak też różnic farmakologicznych w reaktywności przewodu pokarmowego na lek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>