Inne wspomagacze ADHD

Zmiana w sposobie odczuwania czasu: nasze społeczeństwo coraz bardziej przyśpiesza. Próbujemy wypełnić najmniejlsze nawet luki w naszym terminarzu. Czas pomiędzy jednym a drugim spotkaniem wykorzystujemy na ważne rozmowy telefoniczne. Już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby poświęcić jakiemuś zajęciu maksimum uwagi. Mówi się nawet o tendencji do „czasowej równoległości” – wykonuje się kilka czynności równocześnie. Nie wolno skoncentrować się tylko na jednej! Zbyt mało ruchu: u wielu dzieci najlepiej wytrenowanymi częściami ciała są kciuk, palec wskazujący i palec środkowy – czegóż więcej potrzeba do obsługi telefonu komórkowego, myszy od komputera czy pilota od telewizora? Nadmierna ilość bodźców: teza Richarda De Grandpre dotyczy oddziaływania dużej liczby codziennych bodźców na współczesnego człowieka. Prowadzi to do uruchomienia procesu, w którym człowiek staje się od nich uzależniony, i to do tego stopnia, że mogą go zaktywizować tylko najmocniejsze z nich. A jeśli takich bodźców brak – na przykład w szkole – dzieci stają się niespokojne i próbują same ich sobie przysporzyć. Lęk przed przyszłością, brak sensu, brak perspektyw. Wiemy już, że starość naszych dzieci będzie się znacznie różniła od naszej. W ciągu kolejnych 40 lub 50 lat dojdzie na świecie do dużych przemian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>