Gruczol krokowy

Przy dolegliwościach wskazujących na chorobę sterczą już samo badanie palpacyjne gruczołu przez odbytnicę często pozwala na rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z gruczolakiem, czy z rakiem. W wypadkach trudniejszych pomocna może się okazać endoskopia, badanie rentgenowskie (uretrografia, zdjęcia kości miednicy i kręgosłupa), biopsja lub próbne nakłucie. Wszystkie te działania rzadko doprowadzają do rozpoznania wczesnych postaci raka, które byłoby niezbędne dla wykonania radykalnego zabiegu. To samo dotyczy wyniku badania fosfatazy sterczowej, której krzywa przebiegu służy co najwyżej do oceny efektywności zabiegu. W zaawansowanym raku sterczą obserwujemy niekiedy objawy skazy krwotocznej, która jest spowodowana librynolizą. Dolegliwości występujące w przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego, gruczolaku i raku, prostatopatii zastoinowej i zespole odbytniczoplciowym, często się ze sobą pokrywają. Stare wytwórcze procesy zapalne są trudne do odróżnienia od gruźlicy i raka. Ułatwia rozpoznanie obecność leukocytów w wymasowanej wydzielinie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>