Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 


____________________________________________________________________

 


W dniu 20 marca 2019 r.
zapraszamy na

ZEBRANIA Z  RODZICAMI
uczniów klas 1- 3 o godz. 16.00

    I a – sala 207 wych. p. I. Jędrzejewska
      I b – sala 209 wych p. A. Łubińska
      I c – sala 206 wych p. I. Kowalczyk
      II a -  sala 208 wych. p. A. Dróżdż
      II b -  sala 210 wych. p. E. Sokołowska- Nowak
      II c -  sala  201 wych. p. W. Gromek
      III a - sala 107 wych. p. M. Włodarczyk
      III b -  sala 6 wych. p. R. Jakubiak


Zebranie Przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców                                            od godz. 16.45  w jadalni

ZEBRANIA Z  RODZICAMI
uczniów klas 4- 8 o godz. 17.00


       IV a – sala 111 wych. p. A. Jacobi
       IV b – sala 109 wych. p. M. Wolnowska
        IV c – sala 210 wych. p. A. Majkusiak
        V a - sala  201  wych. p. A. Łyjak
        V b - sala 107 wych. p. M. Wójcik
        VI a - sala  109  wych. p. J. Składanek
        VI b -  sala 108  wych. p. M. Koza
        VII a -  sala 109   wych. p. B. Prażmowska
        VII b -  sala 110   wych. p. G. Kozera
        VIII a -  sala 108   wych. p. M. Smolaga
        VIII b – sala 111    wych. p. B. Morka – Malicka

UWAGA: Po spotkaniach z Wychowawcami odbędą się spotkania indywidualne z Nauczycielami (zamiast I poniedziałku miesiąca- przeniesionego z dnia 1 kwietnia)


 

              

Uwaga uczniowie klas

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 
 


18 marca (poniedziałek) 2019r.
   
                         był w naszej szkole

Dniem Świętego Patryka !


W ramach obchodów tego dnia uczniowie klas I-VIII
wzięli udział w zabawie
język angielski ze św.  Patrykiem,
czyli Poszukiwanie Złotych Monet.

                  

Jednym z symboli Irlandii jest Leprikon, czyli zabawny skrzat noszący zielony strój i charakterystyczny kapelusz. To on, zgodnie z legendą pilnuje garnca złota ukrytego po drugiej stronie tęczy. Tego dnia uczniowie szukali ukrytych w szkole czterolistnych koniczynek, które następnie mogli wymienić na "złote monety" u nauczycieli języka angielskiego.

Uczniowie starszych klas mo
li sprawdzić swoją wiedzę, a także umiejętność wyszukiwania informacji, rozwiązując ćwiczenia leksykalne związane z tym świętem.


                                                     

 14 marca 2019r. z okazji  Międzynarodowego Dnia Liczby Pi obchodziliśmy
w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Dąbrowskiej
Święto Matematyki


Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14 , czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc  po przecinku. Wielbiciele liczby Pi, zwłaszcza dotyczy to amerykańskich naukowców, w dniu święta zajadają się specjalnymi okrągłymi ciastami, które wewnątrz udekorowane są literą π, a na obwodzie podane mają jej rozwinięcie dziesiętne.
W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień na wesoło. Odbyły się finały trzech konkursów i można było spróbować swoich sił w kubeczkowym SUDOKU zorganizowanym w świetlicy szkolnej. Matematyka królowała tego dnia wszędzie. Hol na parterze i pierwszym piętrze został udekorowały pracami plastycznymi o tematyce matematycznej, można było obejrzeć mini wystawę poświęconą Sławnym Polskim Matematykom, a drzewo w jadalni obrodziło w liczby π.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.


Laureatami zorganizowanych z tej okazji konkursów zostali:

„Geometryczna Kartka Świąteczna”
I miejsce: Zuzanna Kupidura kl. II c,
II miejsce: Michał Cholewa kl. II c,
III miejsce: Oliwia Sobczak kl. I c.
Wyróżnienie: Karina Górska kl. I c.


„Matematyka na wesoło”
I miejsce: Patrycja Mucha kl. V b,
II miejsce: Ada Falińska kl. IV c,
III miejsce: Małgorzata Maj kl. VI a.
Wyróżnienie: Dominika Florczak kl. IV c i Maja Kisiel kl. IV c.

„Łamigłówki matematyczne”
Michalina Wydra  kl. I b,
Aleksandra Woźniak  kl. V b,
Wiktor Skórnicki  kl. IV c.

 
 REGULAMIN KONKURSU  „ZAWÓD to MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

I grupa (uczniowie klas I - III) – przygotowanie pracy plastycznej „Zawody w mojej rodzinie”
• format pracy - karton sztywny - A – 4,
• dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska),
• praca powinna zawierać nazwę zawodu oraz nazwę członka rodziny, który ten zawód wykonuje (np. mój tata jest policjantem).

II grupa (uczniowie klas IV- VI) - przygotowanie plakatu
„Najciekawszy zawód   świata”
• format pracy - karton sztywny - A – 3,
• dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska),
• plakat powinien zawierać krótkie hasło uzasadniające wybór zawodu, jako najciekawszego zawodu świata.

III grupa (uczniowie klas VII - VII) - prezentacja komputerowa
„Mój wymarzony zawód”
1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB.
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
4. Prezentacja powinna składać się z co najmniej 15 slajdów, maksymalnie do 30, w tym – slajd tytułowy, na przedostatnim slajdzie podane źródła, z których korzystał autor prezentacji, na ostatnim slajdzie imię, nazwisko i klasę autora.
5. W prezentacji powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa zawodu, gdzie można pracować w tym zawodzie, na czym polega wykonywanie zawodu, wymagania fizyczne i psychiczne do pracy w zawodzie, przeciwwskazania do pracy w zawodzie, kształcenie i instytucje kształcące w zawodzie, szanse zatrudnienia
i rozwoju.
6. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.psp.5@gmail.com


Prace należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w sekretariacie szkoły (lub bezpośrednio do p. B. Morka-Malickiej) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.psp.5@gmail.com (III grupa (uczniowie klas VII - VII) do dnia 20 marca 2019 r.

 
 
 

Temat konkursu „Głoskowe rymowanki”
Czas trwania konkursu:
od11.02.2019r. do 12.04.2019r.


Patronem medialnym konkursu jest MiastoDzieci.pl4.
Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I–dzieci od 4do 6 lat,
II–dzieci niepełnosprawne od 4do 6 lat,
III–dzieci od 7 do9 lat,
IV–dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat.
Celem konkursu jest:
•rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej,
•wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi,
•rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
•inspiracja do zabawy słowem,
•tworzenie atmosfery do zabawy poezją,
•czerpanie radości ze wspólnej pracy z nauczycielem przy tworzeniu ilustracji plastycznych.
W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy nadesłać napisaną krótką rymowankę z wybraną trudnością logopedyczną (np.: sz, ż, cz, dż, k, g, s, z, c, dz, t, d) oraz wykonać do niej ilustrację.

Format pracy: A4.Technika: dowolna.

Prace należy przekazywać do logopedy szkolnego
p. Moniki Sasin

 
 
Nasz szkoła jako jedna z nielicznych bierze udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym
„Wspólne kroki w Cyberświecie”
przeznaczonym do realizacji w klasach trzecich szkół podstawowych. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci. Należy do niej również, przewidziana w programie, praca z rodzicami i budowanie więzi ze szkołą.

Program realizowany będzie przez trzy miesiące, od marca do maja, w klasie 3a i 3b przez wychowawców klas, Włodarczyk Martyna oraz Jakubiak Renata. W programie zaangażowani będą zarówno uczniowie, jak i ich rodzice/opiekunowie.
 Celem głównym programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy

i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

  • wzmocnienie umiejętności komunikowania się i budowania relacji,

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych,

  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci.

 Program składa się z następujących elementów:

  • spotkania wprowadzającego z rodzicami/opiekunami,

  • dziesięciu cotygodniowych 45-minutowych zajęć z dziećmi,

  • spotkania podsumowującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

Program angażuje rodziców/opiekunów do wspólnego wykonywania z dziećmi zadań domowych. Jednym z istotnych elementów Wspólnych kroków w Cyberświecie jest powadzony przez dzieci i nauczyciela blog klasowy.
Powstanie programu współfinansowano ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem

ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 Autorami programu są specjaliści współpracujący z Fundacją Poza Schematami.

https://fundacjapozaschematami.pl/projekty/wspolne-kroki-w-cyberswiecie/ 
 


21 lutego 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


Z tej okazji został zorganizowany przez nauczycieli języka polskiego przy współpracy z biblioteką szkolną SZKOLNY QUIZ POLONISTYCZNY. Uczniowie klas czwartych i piątych w 2-3 grupach poszukiwali rozwieszonych     na terenie szkoły kartek z QR kodami, odczytywali przy pomocy telefonów pytania
i zapisywali odpowiedzi na karcie pobranej z biblioteki. Polecenia dotyczyły omówionych lektur, zagadnień gramatycznych i ortograficznych. Wszyscy wykazali się dużą sprawnością w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami i dobrą wiedzą polonistyczną.


UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI W SZKOLNYM QUIZIE POLONISTYCZNYM

1. Tomasz Bednarczyk      4a
2. Filip Janus                      4a
3. Miłosz Skrzek                 4a
4. Jagoda Błaszczyk          4c
5. Zofia Jacobi                    4c
6. Gabriela Jaroszek          4c
7. Michalina Kacprzak        4c
8. Maja Kisiel                      4c
9. Gabriela Pionka              4c
10. Emilia Dudzińska          5a
11. Anastazja Kacprzak      5a


 
 


Uczniowie naszej szkoły w turnieju halowym  
w  ramach XV Radomskiej Olimpiady Młodzieży zajęli III miejsce
.


To duży sukces naszych uczniów, którzy bez problemów najpierw wyszli z grupy, a później wygrali swoje mecze w grupie półfinałowej. Ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce i z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Szkołę reprezentowali:
Zbyszek Fedorowicz
Kacper Klimkiewicz
Tomek Chojnacki
Wiktor Staniewski
Jakub Jaśkiewicz
Bartek Norek
Filip Janus
Maciek Bukalski.

 
 


Karnawał to miła,szalona,pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych.Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas, w dniu 22 lutego 2019 roku.
Na pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było zobaczyć: wróżki, królewny,biedronki, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów,żołnierzy, …nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Podczas pląsów było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.

 
 
 

Program przeciwdziałania chorobom kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z Radomia

Zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 170 dzieci (95 dziewczynek i 75 chłopców), uczniów/uczennic klas I-VI szkół podstawowych z terenu Radomia, pod względem eliminowania otyłości i chorób kręgosłupa.  W projekcie udział wezmą dzieci zamieszkujące m.Radom (woj. mazowieckie).  Kwalifikacja do udziału w projekcie na podstawie dokumentacji medycznej i badań kwalifikacyjnych w zakresie otyłości lub chorób kręgosłupa. Do projektu kwalifikowani będą także rodzice/opiekunowie prawni dzieci (pośrednia grupa docelowa).
Projekt zgodny jest w zakresie działań uświadamiających kierowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów (moduł otyłości – zadanie 1, moduł chorób kręgosłupa – zadanie 2), interwencji terapeutycznej oraz monitoring i ewaluacja działań (moduł chorób kręgosłupa – zadanie 3, moduł dotyczący otyłości – zadanie 4).

 


W dniu 20.02.2019 r. uczniowie klas 8a i 8b uczestniczyli w k
onferencji
Pracodawcy kluczowymi partnerami szkoły – potrzeby pracodawców a kształcenie branżowe"
w
Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

 
 

III miejsce indywidualnie dla Kacpra Jaskólskiego
w Powiatowym Konkursie  "Komputerowy Rower"


Na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu w dniu 17 stycznia 2019 r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pt. "Komputerowy Rower".

Kacper Jaskólski, uczeń klasy VIa, zajął III miejsce indywidualnie na 36 uczestników.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze. Do konkursu należało zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która powinna wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz sprawnością na komputerowym miasteczku ruchu drogowego. W konkursie wzięło udział 12 drużyn z powiatu radomskiego. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Gratulujemy i trzymamy kciuki w następnych konkursach!


 
 
 
 


JESTESMY PIERWSZĄ RADOMSKĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ
Z INNOWACYJNĄ
METODĄ TUTORINGU


Od września 2018 roku  w naszej szkole został wdrożony innowacyjny program tutorski.


Głównym celem tutoringu jest wydobywanie potencjału u każdego ucznia oraz zaspokojenie naturalnego dążenia każdego człowieka do samorozwoju.  
Tutoring stwarza nowe możliwości, a przede wszystkim pozwala na budowanie atmosfery zaufania i życzliwości, dając szansę rodzicom i nauczycielom w kierowaniu karierą edukacyjną ucznia tak, by mógł on dostrzec i wykorzystać własne możliwości.

Aby należycie przygotować się do wprowadzenia tej innowacyjnej metody, część kadry pedagogicznej odbyła w roku szkolnym 2017/2018 niezbędne szkolenie, realizowane przez Fundację Kolegium Tutorów z Wrocławia.

Więcej informacji w zakładce TUTORING 
 

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

Hapenning "Jesienne dary natury"
Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.

28 września 2018 r.

Dzień Zaduszny
Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.

2 listopada 2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r.

12 listopada 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

6 – 8 marca 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. - język polski
16 kwietnia 2019 r. - matematyka
17 kwietnia 2019 r. - język obcy nowożytny

14 czerwca 2019 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania szkołom wyników i zaświadczeń


21 czerwca 2019 r. - termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.

2 maja 2019 r.

Festyn rodzinny
Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.

24 maja 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca–31 sierpnia 2019 r.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu z siedzibą przy ulicy Sowińskiego 1; 26-600 Radom


Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

  • adres korespondencyjny: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej  w Radomiu,

ul. Sowińskiego 1 , 26-600 Radom

  • adres mail: iod.psp5@wp.pl


Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkoł
ę.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


Administrator strony: Beata Morka-Malicka e-mail: stronaszkolna.psp5@gmail.com


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego