Zachowanie prawidłowe z perspektywy pedagogiki medycznej i specjalnej

Ogólnie można powiedzieć, że w pedagogice medycznej nie tylko mówi się o zachowaniu nieprawidłowym, lecz również o nieprawidłowym przeżywaniu. Zachowanie człowieka jest zatem uzależnione od tego, jak przeżywa on świat. Przeżycia wysuwają się na pierwsze miejsce. Zachowanie jest zatem wyrazem przeżywania. Nieprawidłowe przeżywanie i zachowanie można wyjaśnić przez: Osobę Wychodzi się tu od określenia osoby„chorej”. Przy takim założeniu nie ma znaczenia, czy osoba ta urodziła się chora, czy też rozchorowała się później. Zachowanie nieprawidłowe jest wyrazem zaburzonych struktur osobowości. I tu otwiera się pole do popisu licznych terapii „o charakterze naprawczym”. Dziecko musi podlegać pewnej dyscyplinie. Może to nastąpić przez system kar i nagród albo też leki. Likwidacja zaburzonego zachowania traktowana jest jako wyleczenie. Osoba nagle skonfrontowana z nieprawidłowościami w zachowaniu często czuje się niejako zmuszona do obrony, a wtedy wręcz odruchowo sięga po takie właśnie wyjaśnienie ADHD. Na tym bazuje większość wyjaśnień ADHD zarówno medyczne, jak i psychologiczne, a nawet ezoteryczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>