Psychologowie i pedagodzy

Świat psychologów i pedagogów różni się nieco od świata medycyny. W świecie tym zachowanie człowieka podlega obserwacji, interpretacji, jest przewidywalne oraz podlega wpływom – również w przypadku ADHD. Psychologowie i pedagodzy nie muszą znajdować anatomicznej przyczyny takiego czy innego zachowania. Zgodnie z ich opinią, ADHD jest zachowaniem wyuczonym, co oznacza, że zasadniczo może ono zostać zastąpione przez inne zachowanie wyuczone. Pozostaje tylko pytanie: jak to zrobić? Jeśli ADHD istotnie jest zachowaniem wyuczonym, a więc jest rezultatem wychowania, zakłada się od razu, że w tymże wychowaniu popełniony został jakiś błąd. W tym kontekście pojawia się zatem owo straszliwe określenie: „błąd wychowawczy”, które prawie całą winę za niepowodzenie wychowawcze przypisuje rodzicom. To oni źle wychowali dziecko. Aby odpowiednio zilustrować proces, w wyniku którego dochodzi do nabycia ADHD przez wyuczenie, przytoczmy w tym miejscu dwie istotne próby wyjaśnienia procesu uczenia się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>