Podejście systemowe – pomocne uzupełnienie?

Jeśli wprowadzicie Państwo do swego komputera hasło „systemowy”, otrzymacie odpowiedź, że wystąpił tu błąd i prawdopodobnie chodziło Wam o słowo „systematyczny”. A jednak to nie jest to samo. „Systematyczny” oznacza, że postępuje się według pewnych zasad oraz z wewnętrzną, powiązaną ze sobą logiką, czyli pewną systematycznością. Celem takiego postępowania jest stworzenie porządku w działaniu lub też odkrycie pewnego porządku w świecie. „Systemowy” natomiast wyraża przekonanie, że człowieka nie można spostrzegać w oderwaniu od otoczenia, lecz jako część pewnego systemu. Jako taki narażony jest na wiele oddziaływań, które nie mają nic wspólnego z jego właściwościami, pomimo to jednak w znacznym stopniu określają jego zachowanie. Systemowy oznacza próbę wprowadzenia tych często przeciwstawnych – oddziaływań w zakres obserwacji i działania człowieka. Jeśli uczeń jest niespokojny podczas lekcji, przyczyną nie musi być jego nadpobudliwość – może się zdarzyć, że właśnie w tym określonym momencie po prostu zachowuje się w taki sposób. Istnieje wiele przyczyn takiego zachowania i bezpośrednio nie mają one z nim nic wspólnego: może sweter go „drapie” albo jest jeszcze myślami przy porannej sprzeczce rodziców lub też jest po prostu zmęczony, bo wczoraj wieczorem za długo siedział przed telewizorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>