Leki przeciw lekowe

Leki z tej grupy wykazują dużą różnorodność chemiczną przy licznych podobieństwach w działaniu klinicznym. Podstawowym działaniem tych leków jest łagodzenie lub usuwanie lęku . Preparaty o działaniu przedwiekowym znajdujemy także w grupie neuroleptyków i leków przeciwdepresyjnych, które stosowane w minimalnych dawkach terapeutycznych dają klinicznie efekty typowo anksjolityczne. podjęto próby oznaczenia zakresu ich działania. Z praktyki klinicznej wynika, że mają one, oprócz działania przedwiekowego, działanie nasenne, przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie szkieletowe. Znajomość siły działania poszczególnych preparatów w obrębie powyższych zakresów stanowi kliniczny wskaźnik ich stosowania. Leki te działają również kojąco, odprężające, łagodzą stany nadpobudliwości nerwowej i dlatego znajdują najszersze, z dotychczas omawianych leków psychotropowych,, zastosowanie w medycynie. Do najpowszechniej stosowanych leków przedwiekowych należą pochodne benzodiazepiny (diazepam, oksazepam, klonazepam, nitrazepam, signopam, medazepam itp.). Ta grupa leków należy do leków bezpiecznych, o małej toksyczności. Nadużycie ich, poza sennością, w zasadzie nie powoduje żadnych zagrożeń. Z przeciwwskazań wymienia się stany śpiączkowe, miastenię, ciążę i okres karmienia oraz upojenie alkoholowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>