Leki oslaniajace

Są stosowane jako leczenie uzupełniające prawie w każdym zestawie leków przeciw wrzodowych. Do najczęściej używanych związków tego typu należą wodorotlenki magnezu i glinu, węglan wapniowy, wodorowęglan sodowy, sole bizmutowe, fosforan glinowy i inne. W skład niektórych preparatów neutralizujących wchodzi dimetykon (Simethicoine), wielkocząsteczkowy związek organiczny krzemu, o właściwościach osłaniających błonę śluzową. Natomiast obecność kwasu alginowego powoduje pienienie się treści żołądkowej i łatwiejszy kontakt leku z błoną śluzową żołądka. W celu neutralizacji używa się obecnie głównie preparatów złożonych. wykazano bowiem niekorzystne działanie pojedynczych substancji neutralizujących podawanych w nadmiernych ilościach, np. stosowanie wodorowęglanu sodowego wiąże się z wyzwalaniem w żołądku dużych ilości dwutlenku węgla i wtórnym pobudzeniem wydzielania kwasu solnego, węglan wapniowy powoduje powstawanie chlorku wapniowego, związku pobudzającego uwalnianie gastryny stosowaniu zaś nieorganicznych związków bizmutu towarzyszy wchłanianie się znacznych ilości jonów bizmutowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>