Leczenie tradycyjne

Tradycyjne leczenie ADHD, zgodne z medycyną klasyczną (nazywane również alopatycznym), dokonuje się głównie poprzez zastosowanie leków psychostymulujących, z których najważniejszym jest metylfenidat. Firma Novartis, największy światowy producent tego leku, rozprowadza go pod nazwą Ritalin. W ofercie innych producentów podlega dystrybucji jako Medikinet (w Niemczech) czy Adderdall (USA). Obok Ritalinu podaje się również dek- stroamfetaminę lub pemolinę. Pozornie szybki efekt działania Ritalinu® doprowadził do powstania leku pod nazwą Concerta, który dzięki specjalnemu zestawieniu składników gwarantuje przedłużony czas działania i jest pomocny przy pokonywaniu przez dziecko trudów szkolnego przedpołudnia. Dawkowanie ustala lekarz, czasami na podstawie przeprowadzonych testów. Zaczyna się z reguły od najmniejszej dawki, którą zwiększa się stopniowo, aż do uzyskania żądanego efektu, czyli do ustąpienia objawów choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>