Leczenie schizofreni

Pomoc we własnym zakresie jest możliwa tylko pod warunkiem, że chory na schizofrenię uzna swoje dolegliwości za chorobę. Pomoc mogą zaoferować także inne osoby: przyjaciele, znajomi lub członkowie rodziny. Nie zostawiaj chorego samego sobie, lecz przekonaj go, że leczenie psychoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych może uwolnić go od piętrzących się udręk. Jest to trudne zadanie, w wypełnieniu którego nie pomoże podstęp ani półprawdy. Duża wrażliwość chorych pozwala im przejrzeć każdy zwodniczy manewr. Im bardziej będziesz otwarty i szczery, tym bardziej przekonujący staniesz się dla chorego. W niektórych miastach Niemiec istnieją grupy samopomocy krewnych chorych psychicznie. Członkowie rodzin uczą się w nich pokonywania niepewności i lęków związanych z obcowaniem z chorymi. W Polsce informacji dotyczących nawiązania kontaktu z tymi grupami możesz zasięgnąć w kompetentnym szpitalu psychiatrycznym lub wydziale zdrowia. Leki przynoszą uspokojenie, nie powodują jednak wyleczenia. Mają dlatego znaczenie jako środki wspierające inne formy terapii. Leki mogą być pomocne w zapobieganiu lub skracaniu czasu trwania ostrych rzutów choroby. Dawniej duża liczba chorych skazana była na dożywotni pobyt w zakładach psychiatrycznych. Obecnie zaś leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne prowadzone w warunkach ambulatoryjnych umożliwia chorym na schizofrenię prowadzenie w daleko idącym stopniu normalnego trybu życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>