Krew

O reakcji uczuleniowej należy myśleć zawsze w przypadkach wystąpienia podczas przyjmowania leków przez pacjenta trombocytopenii, leukopenii lub agranulocytozy. Czasami trombocytopenia lub leukopenia są wyrazem uczulenia na środki spożywcze. Jeżeli liczba trombocytów i leukocytów zmniejsza się równocześnie, myśleć należy raczej o toksycznym uszkodzeniu, białaczce, chorobie Hodgkina, toczniu rumieniowatym lub chorobach wątroby. Krótkotrwałą, alergiczną limfopenię obserwuje się w gorączce polekowej. W wypadkach uczulenia na PAS i mefenytoinę stwierdza się limfocytozę i limfomonocytozę obraz kliniczny jest podobny jak w gorączce gruczołowej Pfeiffera, ale odczyn Paul Bunnela jest ujemny. Odczyny hemolityczne występujące w czasie przyjmowania leków mogą być wyrazem odczynu alergicznego, defektu enzymatycznego krwinek czerwonych, hemoglobinopatii lub bezpośredniego wpływu toksycznego. Hemolize alergicznego pochodzenia opisywano u osób przyjmujących chininę, chinidynę, stibofen, PAS, penicylinę, fenacetynę i in. Hemolize wśród ludności murzyńskiej przy przyjmowaniu niektórych z tych leków odnosi się do niedoboru w erytrocytach dehydrogenazy glukozo6fosforanowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>