Grupy krwi

Krwi nie można wymieniać w sposób dowolny pomiędzy poszczególnymi osobami. Przetoczenie danej osobie w sposób przypadkowy krwi drugiego człowieka związane byłoby z ryzykiem powstania reakcji alergicznej. W krwi znajdują się substancje mogące reagować ze skierowanymi przeciw nim składnikami zawartymi w krwi drugiego człowieka. Dochodzi wówczas do zlepiania się (aglutynacji) krwi. Aby zjawisku takiemu zapobiec, należy zbadać, czy i jakie antygeny zawiera dana krew. Wyróżnia się cztery odrębne cechy antygenowe, które popularnie określa się jako grupy krwi: A, B, AB i O, W Europie Środkowej około 45% ludzi posiada grupę krwi A, niecałe 40% grupę krwi O, około 10% grupę krwi B i około 5% grupę krwi AB. Krew grupy O może otrzymać każdy człowiek, niezależnie od posiadanej grupy krwi. Osobom z grupą krwi AB można przetoczyć krew dawcy z dowolnej innej grupy. Jednak współcześnie przetacza się z zasady krew zgodną grupowo. Oprócz układu grupowego ABO we krwi znajdują się ponadto antygeny układu Rh, Wyróżnia się krew Rh dodatnią i Rh ujemną. Przetaczać wolno tylko krew o takim samym czynniku Rh. Określenie antygenów układu Rh matki i dziecka jest ważne w przebiegu ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>