Category Medycyna

Leki przeciwkaszlowe

Jak już wspomniano klasyczne leki przeciwkaszlowe zazwyczaj raie powinny być stosowane w dychawicy oskrzelowej oraz przewlekłych spastycznych nieżytach oskrzeli. Jako zasadę należy przyjąć, że nie...

Więcej

Relacje między rodfzicami a dzieckiem

Relacja pomiędzy rodzicami a dzieckiem ~ często wskutek wymagań otoczenia – jest niejednokrotnie tak bardzo obciążona, że rodzice zgadzają się już na wszystko, co daje jakąkolwiek szansę na wyleczenie, poprawę lub tylko złagodzenie scho...

Więcej

Oczy

Zmiany patologiczne w narządzie wzroku są często tylko objawem schorzenia ogólnego lub o pierwotnie innym umiejscowieniu. Na przykład objawy oczne występują w 50—60% przypadków guzów mózgu...

Więcej

Leki hamujace wydzielanie HCL

Zmniejszenie wydzielania kwasu -można uzyskać przez wpływ na komórkę okładzinową na drodze blokowania receptorów cholinergicznych, histaminowych H i gastrynowych oraz hamowania ATPazy H+/K+ odpowiedzialnej za aktywne przenoszenie jonów ...

Więcej

Leczenie skaz krwotocznych

Skazy krwotoczne w wieku podeszłym występują często...

Więcej

Koncepcje leczenia dzieci

Koncepcje leczenia dzieci z ADHD, prezentowane przez psychologię i pedagogikę, na plan pierwszy wysuwają eksperta, który wyjaśnia rodzicom, w jaki sposób mają postępować z dzieckiem. Taki punkt widzenia zakłada, że rodzice nie ...

Więcej

ADHD

Są dzieci, które przeszkadzają, ponieważ nie dają się kontrolować. Niemożność ich kontrolowania sprawia, że stają się niezrozumiałe dla osób z zewnątrz i zaczynają mieć trudności z wyrażeniem samych siebie...

Więcej

Niedoczynnosc PPP

Obraz kliniczny niedoczynności przedniego płata przysadki (p.p.p.) w wyniku możliwości zróżnicowanego uszkodzenia poszczególnych jej czynności nie stanowi jednolitego zespołu objawów...

Więcej

Ajmalina

Ajmalina charakteryzuje się dobrą dostępnością biologiczną. Z przewodu pokarmowego wchłania się w 90%. Po podaniu doustnym 50 mg ajmaliny maksymalne stężenie w surowicy, wynoszące 1,4 mg/ml występuje po l h...

Więcej

Leki kardiotoniczne

W ostatnich latach wprowadzono do leczenia niedomogi krążenia nowe leki karidiotoniczne. Należą do nich przede wszystkim leki P-adrenomimetyczne, ze względu ina ich dodatnie działanie inotropowe...

Więcej

Fenotyina

Fenytoina, podobnie jak lidokaina działa głównie przez zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów potasowych i zwolnienie reaktywacji kanału sodowego...

Więcej