Bol jader

Ostremu bólowi jąder szczególnie często towarzyszą reakcje odruchowe, jak uczucie zapadania się, nudności i wymioty, zapaść, wstrząs. Takie objawy wstrząśnienia jąder mogą być spowodowane dużym urazem, pełnym skręceniem szypuły i rzadko spotykanym udarem jądra. Nagle występujące bóle jąder, szczególnie w godzinach rannych, są wywoływane przez niepełne, „nawykowe” skręcenie jąder z samoistną repozycją. Skręcenie szypuły niezstąpionego jądra powoduje, podobnie jak uwięźnięta przepuklina pachwinowa, objawy podrażnienia otrzewnej. W przeciwieństwie do tego. w chorobach sterczą i pęcherzyków nasiennych — przede wszystkim w ostrym zapaleniu — poza miejscowymi bólami występuje raczej odruchowy skurcz sąsiadujących zwieraczy, prowadzący do zatrzymania moczu i kału. Podobne objawy towarzyszą ostremu zapaleniu cewki, w którym na pierwszy plan wysuwa się bolesne parcie na mocz i pieczenie w cewce w czasie mikcji. Dla ostrego zapalenia najądrzy i — rzadko — zapalenia jądra obok miejscowego bólu charakterystyczne jest uczucie ciężaru w mosznie. Niestety, w przeciwieństwie do zapaleń nowotwory jąder rozwijają się często bezboleśnie, wywołując najwyżej uczucie napięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>