Biegunki

U ludzi w wieku podeszłym biegunki są częstym objawem chorób różnych narządów, prowadząc stosunkowo szybko do zaburzeń ogólna ustrojowych (odwodnienie, .niedobory elektrolitowe, niedożywienie). Wymagają więc skutecznego postępowania, ina które składa się leczenie przyczynowe, dietetyczne i objawowe. Leczenie przyczynowe. Jedną z najczęstszych przyczyn ostrej biegunki jest tzw. błąd dietetyczny (spożycie posiłku zbyt obfitego lub o .nieprawidłowym składzie). Zastosowanie ograniczeń dietetycznych oraz postępowanie objawowe prowadzą do szybkiego ustąpienia biegunki. Biegunki wywołane zakażeniem bakteryjnym (pałeczki Shigella i Salmonella, gronkowce, Clostridium i inne) wymagają ustalenia czynnika chorobotwórczego oraz zastosowania antybiotyku dobranego zgodnie z wynikami posiewów z krwi i kału. U osób w wieku podeszłym, często wyniszczonych bądź leczonych poprzednio antybiotykiem, przyczyną przewlekłych biegunek może być zakażenie grzybicze. Leczenie polega na stosowaniu nystatyny w średniej dawce 500 000 j. co 8 h. W zakażeniach o ciężkim przebiegu można podawać amfoterycynę w tabletkach po 100 mg jest ona jednak bardzo toksyczna. Biegunki spowodowane zakażeniem wirusowym, np. enterowirusem Coxsackie B, wirusem nagminnego zapalenia wątroby, grypy lub świnki, leczy się wyłącznie objawowo i dietetycznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>