Zawód to moja przyszłość - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zawód to moja przyszłość

Konkursy > 2018/2019
 REGULAMIN KONKURSU  „ZAWÓD to MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

I grupa (uczniowie klas I - III) – przygotowanie pracy plastycznej „Zawody w mojej rodzinie”
• format pracy - karton sztywny - A – 4,
• dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska),
• praca powinna zawierać nazwę zawodu oraz nazwę członka rodziny, który ten zawód wykonuje (np. mój tata jest policjantem).

II grupa (uczniowie klas IV- VI) - przygotowanie plakatu
„Najciekawszy zawód   świata”
• format pracy - karton sztywny - A – 3,
• dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska),
• plakat powinien zawierać krótkie hasło uzasadniające wybór zawodu, jako najciekawszego zawodu świata.

III grupa (uczniowie klas VII - VII) - prezentacja komputerowa
„Mój wymarzony zawód”
1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB.
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
4. Prezentacja powinna składać się z co najmniej 15 slajdów, maksymalnie do 30, w tym – slajd tytułowy, na przedostatnim slajdzie podane źródła, z których korzystał autor prezentacji, na ostatnim slajdzie imię, nazwisko i klasę autora.
5. W prezentacji powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa zawodu, gdzie można pracować w tym zawodzie, na czym polega wykonywanie zawodu, wymagania fizyczne i psychiczne do pracy w zawodzie, przeciwwskazania do pracy w zawodzie, kształcenie i instytucje kształcące w zawodzie, szanse zatrudnienia
i rozwoju.
6. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.psp.5@gmail.com


Prace należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w sekretariacie szkoły (lub bezpośrednio do p. B. Morka-Malickiej) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.psp.5@gmail.com (III grupa (uczniowie klas VII - VII) do dnia 20 marca 2019 r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego