WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie do życia w rodzinie
 

„Wychowanie do życia w rodzinie”
 

Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17 poz. 78, z późn. zm.).

Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych
funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu.
W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy,
kształtowaniu umiejętności i postaw.


Nauczyciele, realizując zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, wspierają w tym zakresie
obowiązki rodziców,
zmierza do tego, aby uczniowie:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju;
2) mieli świadomość procesu rozwoju psychoseksualnego;
3) doceniali wartość rodziny i znali zadania, jakie ona pełni;
4) uznawali godność człowieka;
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych
dla odnalezienia własnego miejsca w rodzinie i w świecie;
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;
7) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia
ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć dojrzałe więzi osobowe.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego