Wspólne kroki w Cyberświecie - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wspólne kroki w Cyberświecie

Projekty
 
Nasz szkoła jako jedna z nielicznych bierze udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym
„Wspólne kroki w Cyberświecie”
przeznaczonym do realizacji w klasach trzecich szkół podstawowych. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci. Należy do niej również, przewidziana w programie, praca z rodzicami i budowanie więzi ze szkołą.

Program realizowany będzie przez trzy miesiące, od marca do maja, w klasie 3a i 3b przez wychowawców klas, Włodarczyk Martyna oraz Jakubiak Renata. W programie zaangażowani będą zarówno uczniowie, jak i ich rodzice/opiekunowie.
 Celem głównym programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy

i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

  • wzmocnienie umiejętności komunikowania się i budowania relacji,

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych,

  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci.

 Program składa się z następujących elementów:

  • spotkania wprowadzającego z rodzicami/opiekunami,

  • dziesięciu cotygodniowych 45-minutowych zajęć z dziećmi,

  • spotkania podsumowującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

Program angażuje rodziców/opiekunów do wspólnego wykonywania z dziećmi zadań domowych. Jednym z istotnych elementów Wspólnych kroków w Cyberświecie jest powadzony przez dzieci i nauczyciela blog klasowy.
Powstanie programu współfinansowano ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem

ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 Autorami programu są specjaliści współpracujący z Fundacją Poza Schematami.

https://fundacjapozaschematami.pl/projekty/wspolne-kroki-w-cyberswiecie/ 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego