Tutoring w naszej szkole - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tutoring w naszej szkole

Tutoring
 

Jesteśmy pierwszą radomską publiczną szkołą
z innowacyjną metodą tutoringu
Od września 2018 roku w  naszej szkole, został wdrożony innowacyjny program tutorski.

Aby należycie przygotować się do wprowadzenia tej innowacyjnej metody, część kadry pedagogicznej (20 osób) odbyła w roku szkolnym 2017/2018 niezbędne szkolenie, realizowane przez Fundację Kolegium Tutorów z Wrocławia.


Głównym celem tutoringu jest wydobywanie potencjału u każdego ucznia
oraz zaspokojenie naturalnego dążenia każdego człowieka do samorozwojuTutoring stwarza nowe możliwości, a przede wszystkim pozwala na budowanie atmosfery zaufania i życzliwości, dając szansę rodzicom i nauczycielom w kierowaniu karierą edukacyjną ucznia tak, by mógł on dostrzec i wykorzystać własne możliwości.
Proces ten angażuje uwagę tutora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze poznać jako osobę (mocne i słabe strony, zasoby, sytuacje i doświadczenia, potrzeby, zainteresowania, dalsze plany, marzenia). Istotą programu są regularne, indywidualne spotkania uczniów i rodziców z tutorem,  w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania. Indywidualny opiekun – tutor towarzyszy każdemu uczniowi
w procesie długofalowym.

W cyklicznych spotkaniach przekazuje on rodzicom informacje o postępach dziecka i ustala wspólny plan działania. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o dziecku i wiedzy opiekuna o funkcjonowaniu w szkole, możliwe jest wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle, które stale są weryfikowane. Kontakt tutora z rodzicami i uczniem ma na celu rozwijanie wszystkich zdolności ucznia,  nie tylko związanych z jego intelektem, ale również z kształtowaniem go jako człowieka.


TUTOR – nauczyciel,  wspiera ucznia, zadaje motywujące pytania, pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości, wielopłaszczyznowego rozwoju,
a także towarzyszy w ich realizowaniu.
Tutor ma czas dla swojego podopiecznego i traktuje go jak indywidualność, której stwarza warunki do budowania systemu wartości, uczy podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.Kierując się powiedzeniem greckiego filozofa Plutarch’a: „Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, ale ogniem, który trzeba rozniecić” możemy powiedzieć, że tutoring to proces pozwalający na poszukiwanie takiej relacji i drogi,  aby uczeń mógł wykorzystać cały swój wewnętrzny i zewnętrzny potencjał do osiągnięcia sukcesu szeroko rozumianego.

Metoda ta pozwala również wzmocnić partnerski sojusz pomiędzy szkołą a rodzicami, a ich efektywne współdziałanie ma przenieść się na ucznia.
Cała społeczność szkolna w PSP nr 5 w wyniku partnerskich relacji z czasem będzie prowadzić do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie się uczącej.   
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego