TOP 10 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

TOP 10

Galeria > 2015/2016
 

    Dnia 29.04.16 r. odbył się III Międzyszkolny konkurs piosenki ,,Lista Top 10’’. Celem konkursu była popularyzacja śpiewania wśród uczniów, rozwój umiejętności i prezentacja talentów, integracja społeczności lokalnej poprzez wspólną zabawę, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, nawiązanie współpracy międzyszkolnej oraz promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
     
             Do konkursu przystąpiło 18 uczestników .Uczestnicy reprezentowali PSP nr4 , PSP nr 15,  PSP nr 21, PSP nr 24,  PSP  w Bardzicach , PSP nr 31 , PSP 33 , PSP nr 5.
Konkurs oceniany był przez powołane 3 osobowe jury:
      Skład jury :     
    1.p.Wojciech Nalberski - dyrektor
    2.p.Małgorzata Zielińska –nauczyciel muzyki
    3.p.Anna  Jacobi  -  nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej
Prowadząca konkurs –Ewa Nowikow

Jury oceniało walory głosowe, interpretację utworu, dobór repertuaru, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.
   Konkurs podzielony był na trzy kategorie;
   1.kategoria wiekowa klasy I
   2. kategoria wiekowa klasy II
   3. kategoria wiekowa klasy III


Podczas obrad jurorów, uczestnicy konkursu  wspólnie z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Z każdej kategorii wiekowej zostało wyłonionych po 3 finalistów .
W  kategorii klas pierwszych zwycięzcami zostali:
     I –miejsce zajęła Zofia Kwatek  z PSP nr 4
    II -miejsce zajęła Zuzanna Grzywacz  z PSP  nr 33
    III -miejsce zajęła  Jagoda Błaszczyk z PSP nr 5
    
W kategorii klas drugich zwycięzcami zostali:
   I –miejsce zajęła  Sandra Foder  z PSP nr 15
   II-miejsce zajęła   Weronika Strzecha  z PSP nr 24
   III-miejsce zajęła  Anna Grabowska z  PSP nr 4

W kategorii  klas trzecich  zwycięzcami zostali:
   I –miejsce zajął  Dominik Mularczyk   z PSP nr 31
   II-miejsce zajęła  Diana Ormiańska  z PSP nr 5
   III-miejsce zajęła  Emilia Grabowska   z PSP nr 4

          Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody .  
Pan dyrektor Wojciech Nalberski wręczył nauczycielom  podziękowania za przygotowanie uczniów do Międzyszkolnego  konkursu Piosenk,, Lista Top 10”.

                                                                                            Organizatorzy :
                                                                                        Iwona Kowalczyk
Anna Żeromińska


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego