SZKOLNE ZASADY OCENIANIA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Szkolne Zasady Oceniania
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I              
Klasa II        Klasa III  


   
j.angielski       j.angielski     j.angielski
religia            religia             religia
KLASY IV - VIII

 
 


ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA


1) na początku semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, co jest równoważne ocenie dobrej z zachowania;

2) za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie, za zachowania negatywne otrzymuje punkty ujemne;


3) uczeń otrzymuje ocenę semestralną/roczną z zachowania według poniższej skali

  • wzorowe co najmniej 280 punktów

  • bardzo dobre 220 – 279 pkt.

  • dobre 150 – 219 pkt.

  • poprawne 80 – 149 pkt.

  • nieodpowiednie 1 – 79 pkt.

  • naganne poniżej 1 punktuKryteria oceny zachowania uczniów klas IV – VIII

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego