Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Strefa Ósmoklasisty
 

Zarządzenie nr 10
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 r
.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej - Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                 -/-
                   Dorota Skrzypek
   Mazowiecki Wicekurator OświatyHarmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W RADOMIU

http://www.radom.pl/page/506,szkoly-ponadpodstawowe.html

Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Stefana Żeromskiego 10; www.kopernik.radom.pl


II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej,
ul. Janusza Kusocińskiego 8; www.2lo.radom.pl


III Liceum Ogólnokształcące im. płka Dionizego Czachowskiego,
ul. Romualda Traugutta 44;
www.czachowski.radom.pl


IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Mariacka 25;

www.chalubinski.edu.pl


V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,
ul. Romualda Traugutta 52a;

www.vlo-traugutt.radom.pl


VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego,
ul. Jana Kilińskiego 25;

www.kochanowski.radom.pl


VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Warszawska 12;
www.7lo.radom.pl


X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego,
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 37;
www.konarski.radom.pl


XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,
ul. 11 Listopada 27;

www.11lo-radom.edu.pl


XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi, ul. Osiedlowa 36; www.zso4.radom.pl


XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów;
ul. 25 Czerwca 79; www.13liceum.euTechnika w zespołach szkół zawodowych

Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Uniwersytecka 6;
www.agroradom.edu.pl


Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

ul. Tadeusza Kościuszki 7;
www.zsb.radom.pl


Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych,
ul. Stanisława Wernera 22; www.zse.radom.pl


Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Sadkowska 19;

www.elektonik.edu.pl


Technikum w Zespole Szkół Samochodowych,
ul. 25 Czerwca 66;
www.zssradom.edu.pl


Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5;

www.szkola-zawod-sukces.pl


Technikum w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ul. Świętego Brata Alberta 1; www.zssih.radom.pl


Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Bolesława Limanowskiego 26/30;

www.zst-radom.edu.pl


Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2;

www.hubal.radom.plBranżowe szkoły I stopnia w zespołach szkół zawodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Uniwersytecka 6;
www.agroradom.edu.pl


Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

ul. Tadeusza Kościuszki 7;
www.zsb.radom.pl


Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych,ul. Stanisława Wernera 22; www.zse.radom.pl


Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Samochodowych, ul. 25 Czerwca 66; www.zssradom.edu.pl


Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5;
www.szkola-zawod-sukces.pl


Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ul. Świętego Brata Alberta 1;

www.zssih.radom.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,


ul. Bolesława Limanowskiego 26/30;
www.zst-radom.edu.pl


Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2;

www.hubal.radom.plSzkoła artystyczna

Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta,
ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 13;

www.plastyk.radom.pl 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego