Regulamin - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Strefa Ucznia > Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w PSP nr 5 w Radomiu
Samorząd uczniowski jest wewnątrzszkolną organizacją uczniów, opartą na zasadzie ich aktywnego organizowania zespołowego życia w szkole.
                                                   

1. Zadania i funkcja wychowawcza samorządu to:
-   organizowanie zespołowego życia szkoły, zaspokajanie wspólnych potrzeb

   
i zainteresowań,
-   wdrażanie uczniów do samorządności,
-   koordynowanie prac samorządów klasowych,
-   organizowanie warunków wspólnego życia w szkole,  (dbałość o ład ,
  higienę i estetykę otoczenia)
-   kształtowanie społecznej postawy ucznia,
-   prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, organizowanie życia
        towarzyskiego,
-   włączanie się w akcje pomocy dla najbardziej potrzebujących.

2.  Struktura organizacyjna samorządu i formy działalności.

1. Wybory do samorządu odbywają się we wrześniu nowego roku szkolnego i uczestniczą w nich uczniowie klas 4-6.
2. W ramach wyborów ustala się zarząd Samorządu Uczniowskiego,
(czyli przewodniczącego i dwóch zastępców).
3. Podstawową formą organizacyjną są zebrania członków Samorządu Uczniowskiego,
podczas których ustala się i zatwierdza plany pracy , ocenia realizację poszczególnych punktów i ustala wnioski do dalszej działalności.                                                             
4. Samorząd szkolny działa w porozumieniu z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

5. Opieka nad Samorządem Uczniowskim

1. Samorządem Uczniowskim opiekuje się Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły.

2. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna powołuje spośród nauczycieli opiekunów do               koordynowania i kierowania pracami samorządu.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego