RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ_2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ_2018

Dokumenty szkoły
 

RAPORT Z EWALUACJI  PROBLEMOWEJ ODDZIAŁ "0"Wnioski
1. Szkoła zapewnia optymalne warunki do nabywania przez dzieci użytecznych wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Procesy edukacyjne na zajęciach są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy
programowej. Mają na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
3. Wszyscy nauczyciele na bieżąco monitorują i analizują osiągnięcia dzieci, a zdobytą wiedzę wykorzystują
odpowiednio do modyfikowania działań.
4. Relacje oparte na współdziałaniu, szacunku i zaufaniu zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa
psychicznego i fizycznego oraz sprzyjają kształtowaniu postaw zgodnych z wartościami i normami społecznymi.
5. Wszyscy nauczyciele kształtują u dzieci postawę odpowiedzialności za własne i podejmowane w grupie
działania poprzez przyswajanie zasad współżycia w grupie. Uczący stwarzają przedszkolakom możliwość
podejmowania decyzji w niektórych sytuacjach.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego