RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Dokumenty szkoły
 

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ
Kuratorium Oswiaty w Warszawie


Wnioski

1. Szkoła podejmuje skuteczne działania ukierunkowane na wzrost efektów dydaktycznych. Wprowadzenie badań zewnętrznych do praktyki szkolnej oraz systematyczna analiza osiagnieć uczniów przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia.
2. Szkoła w szczególny sposób udziela wsparcia uczniom zdolnym oraz tym, którzy maj
ą trudności w nauce. Podejmowane działania cechuje adekwatność do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.
3. Prowadzone ró
znorodne i użyteczne badania, w tym losów absolwentów, wykorzystywane są do zmian w planowaniu i organizacji procesów dydaktyczno - wychowawczych oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły.


http://www.npseo.pl/action/raports 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego