Projekty - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

Projekty
 


Uczniowie z „Klubu Młodego Przyrodnika” biorą udział
w międzynarodowym programie „Badacz Wody”
Program zachęca uczniów w wieku 8-14 lat do podejmowania śmiałych i skutecznych działań na rzecz poszanowania naszej cennej wody poprzez zabawne i interaktywne misje.
Zadania Badacza Wody łączą się z programem społecznego, kulturalnego, etycznego i duchowego rozwoju jednostki, umacniając młode pokolenie w stawaniu się obywatelami świata i ambasadorami pozytywnej zmiany.


http://www.badaczwody.pl/zarzadzanie-misja/publiczna-6


 
 
 

„B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu organizuje dla uczniów cykliczne spotkania, zajęcia w ramach projektu  „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” z funkcjonariuszami Policji. Promuje projekt poprzez wystawy prac plastycznych dzieci oraz angażuje do noszenia odblasków. Co roku na przełomie maja/czerwca uczniowie, którzy ukończyli 10 lat mogą zdawać egzamin na kartę rowerową, po uprzednim cyklu zajęć z wychowania komunikacyjnego. Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym w pobliskim Automobilklubie.

„B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

 

KONKURS w ramach projektu"  Nienawiść . Jestem przeciw!"„Nienawiść – jestem przeciw” - projekt


W terminie od października 2015 roku do stycznia 2016 roku nasza szkoła realizuje, ogłoszony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, projekt „Nienawiść – jestem przeciw”. Celem programu jest włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści, zwiększenie świadomości problemu w szkole oraz manifestacja swojego sprzeciwu wobec nienawiści i „hejtowaniu”. Głównym działaniem w projekcie będzie przeprowadzenie w szkole Dnia Przeciw Nienawiści. W ramach programu odbędą się również warsztaty i konkursy, w których będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.

 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomiu
uczestniczy w międzynarodowym projekcie
Comenius Regio NEW SKILLS: Learning for success
(Nowe umiejętności: Uczenie się dla sukcesu)


„Szkoła dla rodzin”


Projekt stworzony został w ramach finansowanego przez UE programu Erasmus +.
Głównym celem działań strony polskiej i brytyjskiej jest praca z rodzinami, głównie
w zakresie rozwijania umiejętności ich członków w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.
Mamy nadzieję, iż zapewni to rodzicom uczestniczącym w programie zdobycie cennych umiejętności, a co za tym idzie, zwiększenia szans na rynku pracy oraz osiągania sukcesów w przyszłości. Ważnym aspektem projektu jest również zbliżenie do siebie członków rodziny, poprzez promowanie wspólnych zajęć.
W naszej szkole odbyły się 3 spotkania pilotażowe, w których uczestniczyło 8 rodzin.
Nauczyciele prowadzący spotkania:
Beata Morka-Malicka
Dorota Bekier


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego