Program przeciwdziałania chorobom kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z Radomia - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program przeciwdziałania chorobom kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z Radomia

Projekty
 

Program przeciwdziałania chorobom kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z Radomia

Zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 170 dzieci (95 dziewczynek i 75 chłopców), uczniów/uczennic klas I-VI szkół podstawowych z terenu Radomia, pod względem eliminowania otyłości i chorób kręgosłupa.  W projekcie udział wezmą dzieci zamieszkujące m.Radom (woj. mazowieckie).  Kwalifikacja do udziału w projekcie na podstawie dokumentacji medycznej i badań kwalifikacyjnych w zakresie otyłości lub chorób kręgosłupa. Do projektu kwalifikowani będą także rodzice/opiekunowie prawni dzieci (pośrednia grupa docelowa).
Projekt zgodny jest w zakresie działań uświadamiających kierowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów (moduł otyłości – zadanie 1, moduł chorób kręgosłupa – zadanie 2), interwencji terapeutycznej oraz monitoring i ewaluacja działań (moduł chorób kręgosłupa – zadanie 3, moduł dotyczący otyłości – zadanie 4).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego