Patron szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Patron szkoły

Nasza szkoła

Maria Dąbrowska z domu Szumska (1889-1965), powieściopisarka i publicystka. Uczyła się w prywatnych szkołach średnich w Kaliszu i Warszawie, w latach 1907-1914 studiowała nauki przyrodnicze, filozofię i socjologię w Lozannie i Brukseli, gdzie włączyła się w nurt działalności niepodległościowej. W 1911 wyszła za mąż za emigracyjnego działacza PPS M. Dąbrowskiego. Stypendystka Towarzystwa Kooperatystów w Londynie, zajmowała się od początku swojego pisarstwa spółdzielczością.   .Po odzyskaniu niepodległości do 1924 pracownica Ministerstwa Rolnictwa. Działaczka na polu oświaty ludowej i robotniczej. Protestowała przeciwko antydemokratycznym tendencjom w Polsce od 1927, m.in. odmawiając członkostwa Polskiej Akademii Literatury jako instytucji wspieranej przez rząd. Po wojnie brała udział w pracach PEN-Clubu, Związku Literatów Polskichi Światowej Rady Pokoju. Liczne nagrody przed wojną i po wojnie. Pierwsze zbiory opowiadań dotyczą problemów spółdzielczości i młodzieży (m.in. "Dzieci ojczyzny", 1918), ale uwagę zwrócono dopiero na autobiograficzny cykl opowiadań "Uśmiech dzieciństwa"  (1923). Dąbrowska napisała  także   tom  opowiadań "Ludzie stamtąd" (1926) -       realistyczny       i psychologiczny obraz biedoty wiejskiej. Najbardziej znanym dziełem Dąbrowskiej są epickie "Noce i dnie" (1932-1934), ukazujące zmiany w społeczeństwie polskim przełomu XIX i XX w. Z okresu powojennego na wyróżnienie zasługują opowiadania "Gwiazda zaranna" (1955) oraz niedokończona powieść "Przygody człowieka myślącego" (1970), nawiązująca do dziejów inteligencji polskiej. Dramaty historyczne z podtekstem współczesnym: "Geniusz sierocy" (1939, wystawiony w 1959), "Stanisław i Bogumił" (1945-1946, wystawiony w 1966). Liczne książki dla dzieci i młodzieży, np. "Marcin Kozera' (1937). Szkice z podróży zagranicznych, m.in. ze Szwecji -      "U północnych sąsiadów" (1929). Prace krytycznoliterackie o pisarzach polskich i obcych, klasycznych oraz współczesnych - szczególny rozgłos uzyskały "Szkice o Conradzie" (1959). Wiele książek poświęconych problemom wsi i spółdzielczości, w kontekście doświadczeń zagranicznych, np. "O wykonaniu reformy rolnej" (1921).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego