OGŁOSZENIA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

OGŁOSZENIA

Strefa Rodzica
 


Wydział Edukacji i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu informuje:


W związku z planowaną akcją szczepień dziewcząt z rocznika 2006 (zamieszkałych na terenie miasta Radomia) oraz w szczególnych przypadkach (choroby nowotworowe w rodzinie) po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o zakwalifikowaniu do szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie m.in. raka szyjki macicy i innych chorób nowotworowych,
można złożyć deklarację przystąpienia do szczepienia.
Deklarację należy złożyć do dnia 10 czerwca 2019 r. w Rejestracji Poradni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Lekarska 4 (wejście od ul. Tochtermana), poniedziałek, środa, piątek w godz. od 7.00 do 15.00 , wtorek, czwartek w godz. od 7.00 do 16.00 .

Tu można pobrać DRUK DEKLARACJI


 


Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie
zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej
na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2019/2020.

4.03.2019 r.godz. 16.00
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Radomiu
ul. 25 Czerwca 79

Program spotkania
1.Przedstawienie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
2.Przedstawienie wykazu olimpiad i konkursów
3.Organizacja badań lekarskich dla kandydatów do szkół zawodowych (techników i branżowych szkół I stopnia)
4.Dyskusja

 
 


Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie,  
w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego


 

Informacja o kampanii    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”


Każdego roku w okresie jesienno – zimowym oraz wczesnowiosennym, czyli w tzw. sezonie grzewczym, z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt, a poszkodowanych zostaje kilkaset osób. Kolejne kilkaset poszkodowanych to ofiary pożarów powstałych w trakcie dogrzewań. Oczywiście są to dane w skali całego kraju, nie mniej jednak w regionie radomskim podobnych zdarzeń również nie brakuje. Większość przypadków zatruć spowodowana jest m.in. brakiem świadomości, jak również zaniedbaniami w zakresie zapewnienia drożności przewodów wentylacyjnych oraz wadami urządzeń grzewczych. Tlenek węgla to największy „cichy zabójca”, jest bezbarwny, bezwonny, silnie toksyczny – całkowicie niewyczuwalny przez ludzi.
Kolejne zagrożenia narastające wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego to pożary budynków mieszkalnych, bardzo często tragiczne w skutkach. W większości przypadków przyczyną tych zdarzeń jest nieostrożność samych domowników. To właśnie w tych zdarzeniach ginie najwięcej ludzi.
Więcej informacji na stronie     http://www.straz.radom.pl/index.php


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego