Nasza szkoła - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza szkoła

Nasza szkoła
 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu
posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia.

Dbamy o to aby systematycznie ją wzbogacać, unowocześniać, wychodząc tym samym naprzeciw współczesnej edukacji. 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Na 2 piętrze znajduj
ą się 4 sale edukacji wczesnoszkolnej.

Każda z nich posiada komplet ergonomicznych stolików i krzeseł, przystosowanych do wzrostu uczniów. Sale wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne. Wystrój pomieszczeń jest bogaty
i estetyczny. Sale te urządzone są specjalnie dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej, posiadają kąciki do relaksacji i zabawy.  Sale wyposażone są w zestaw komputerowy lub zestaw multimedialny z dostępem do Internetu.

 
 

INFORMATYKA / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE


Na 2 piętrze znajduje się również nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w nowe zestawy komputerowe i zestaw multimedialny. Uczniowie pracują na 20 stanowiskach komputerowych. Zajęcia informatyki i zajęć komputerowych odbywają się z podziałem na grupy. Zajęciami objęci są uczniowie już od klasy pierwszej.
Nowy sprzęt nie tylko zwiększa komfort pracujących na nich uczniów, ale zapewnia także dostęp do najnowszych technologii dostępnych obecnie na rynku.

 
 

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE
Pracownie przedmiotowe znajdują się na 1
i 2 piętrze.


Pracownia językowa wyposażona jest w zestawy komputerowe z oprogramowaniem do nauki języków oraz zestaw multimedialny, dzięki którym lekcje są atrakcyjniejsze dla uczniów. W pracowni znajduje się wiele pomocy dydaktycznych (mapy, plakaty, czasopisma, filmy, które pozwalają na prowadzenie ciekawych lekcji kulturowych.

 
 

Pracownia przyrodnicza
W sali 111 odbywają się lekcje przyrody, geografii i biologii. Sala jest wyposażona w nowe stoliki i krzesła, tablicę multimedialną, komputer z dostępem do internetu, mikroskop cyfrowy, nowe mapy, model szkieletu człowieka i wiele pomocy dydaktycznych pozwalających uczniom w sposób aktywny poznawanie świata przyrody.

 
 

Pracownia języka polskiego
Sala 110 wyposażona jest w różne pomoce naukowe, np. plansze i tablice (gramatyczne i literackie) portrety pisarzy i poetów.
W klasie znajduje się rzutnik multimedialny co pozwala na poznawanie ekranizacji lektur i innych  utworów. Dodatkowo uczniowie samodzielnie wykonują wiele plakatów, które służą jako pomoce dydaktyczne. 
 

Pracownia matematyczna

W sali 109 znajdują się tablice i plansze matematyczne, modele figur i brył, a także przyrządy geometryczne. Sala została wyposażona w nowoczesny telewizor multimedialny.

 
 

Pracownia fizyczno – chemiczna

W sali 107 znajduje się wiele tablic ze wzorami i własnościami fizycznymi.Uczniowie mają możliwości stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, np. sprawdzają prawdziwość różnych praw fizycznych.
Proste i całkowicie bezpieczne doświadczenie chemiczne uczniowie w sali 107 mogą wykonywać sami,

a bardziej skomplikowane pokazuje nauczyciel. W sali znajdują się także rożne tablice, np. układ okresowy pierwiastków.

 
 

Pracownia historyczna
W sali
201 znajduje się wiele map, atlasów i książek historycznych, z których uczniowie korzystają na lekcjach.W sali znajdują się również obrazy związane z historią, np. poczet królów polskich, portrety sławnych dowódców, a także rekwizyty historyczne, tj. hełmy, flagi, odznaki oraz Sztandar Szkoły.
Klasa wyposażona jest w komputer i rzutnik multimedialny, które umożliwiają projekcję dokumentów historycznych.

W sali 201 odbywają się również lekcje Wiedzy o społeczeństwie.

 
 

Nasza szkoła posiada również zaplecze do rozwoju fizycznego uczniów i aktywnego spędzania czasu.
Dysponujemy:

2 salami gimnastycznymi (du
żą salą po remoncie),

kompleksem boisk szkolnych
"Orlik”,

2 nowoczesnymi placami zabaw .

 
 

Miejscem, do którego często zaglądają nasi uczniowie, jest szkolna biblioteka. Jest to spowodowane nie tylko wspaniałym wystrojem tego pomieszczenia, ale przede wszystkim bogatymi zbiorami książek, czasopism, encyklopedii, przewodników, słowników, publikacji popularnonaukowych i lektur. Każdy czytelnik znajduje tu coś dla siebie. Miła atmosfera, wprowadzana przez nauczycieli bibliotekarzy oraz ciekawe i zajmujące zajęcia biblioteczne powodują, że uczniowie lubią tam przebywać. Dodatkowym atutem tego miejsca jest Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu.

 
 

W szkole znajdują się gabinety pedagoga, psychologa oraz logopedy.


W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki, w którym codziennie pełni dyżur pielęgniarka. Wykonuje ona bilanse zdrowia, a w razie zaistnienia potrzeby udziela pomocy uczniom.


Na parterze znajduje się świetlica organizująca zajęcia w grupach wychowawczych.Zajęcia odbywają się  w dużej sali zabaw, 2 małych salach, w których prowazone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze oraz w sali dla klas IV - VIII.

Świetlica szkoły zapewnia opiekę w dniach zajęć dydaktycznych w godz.6.30 - 17.00


 
 

Na parterze, przy wejściu do szkoły znajduje się sklepik szkolny. W czasie roku szkolnego sklepik jest czynny codziennie od 7.30 do 14.00. Można tu nabyć zarówno artykuły spożywcze, w tym świeże bułki i napoje, jak i przybory szkolne. Ze względu na bogate zaopatrzenie i miłą obsługę, przed sklepikiem często można spotkać kolejki młodych klientów.


Na parterze znajduje się również stołówka szkolna oferująca pełnowartościowe posiłki przygotowywane na miejscu. Obiady uczniowie mogą spożywać podczas dwóch długich przerw.

 
 

Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia. Powstała ona w trosce o maksymalne bezpieczeństwo uczniów. Uniemożliwia ona osobom niepowołanym wejście do budynku szkolnego.
Dyżurujące panie uniemożliwiają osobom niepowołanym wejście do budynku szkolnego.
Ponadto budynek jest monitorowany przez kamery zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

 
 

W naszej szkole uczniowie mają w szatni do dyspozycji własne szafki, w których mogą bezpiecznie przechowywać rzeczy osobiste oraz podręczniki, dzięki czemu nie muszą dźwigać ciężkich plecaków.

 
 

Korytarze szkolne są przestronne i jasne. Podczas przerw uczniowie mogą odpocząć na nowych ławkach. Nowe ławki mamy również w szatni, dzięki czemu uczniowie wygodnie zmienić obuwie i przebrać się wchodząc i wychodząc ze szkoły.Uczniowie na 1 i 2 piętrze mają do dyspozycji ścianę, na której mogą podczas przerw rysować kredą. Każdy tydzień to inna tematyka rysunków, którą w każdy poniedziałek ustala Samorząd Szkolny.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego