Nasza oferta - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza oferta

Nasza szkoła
 

NASZE ATUTY

W Naszej Szkole żadne dziecko nie jest anonimowe

Mało liczne oddziały  -  w klasach pierwszych max. 25 uczniów

Większość zajęć odbywa się przed południem

Nauczanie poziomowe - innowacyjny program języka angielskiego rozwijający umiejętności komunikowania się

Zajęcia języka angielskiego dla kl. IV-VI w pracowni komputerowej rozwijające umiejętności IT

Innowacyjny program wychowania fizycznego

Innowacyjny program nauczania matematyki w klasach IV i V

Zajęcia na basenie i gimnastyka korekcyjna

Pielęgniarka – stała opieka zdrowotna nad uczniami

Psycholog dla uczniów we współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi

Logopeda zapewnia: diagnozę logopedyczną
,
terapię wad i zaburzeń wymowy uczniów indywidualnie lub w formie zajęć grupowych

Pedagog udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych

Testy diagnostyczne z różnych przedmiotów dające możliwość sprawdzenia na bieżąco wiedzy
i umiejętności

Absolwenci Naszej Szkoły osiągają sukcesy na dalszych etapach kształcenia.
Udział uczniów w licznych konkursach międzyszkolnych, regionalnych
i ogólnopolskich, w których odnoszą sukcesyPOSIADAMY DOBRE WARUNKI  
DO NAUKI, PRACY I ZABAWY


Nasza Szkoła dysponuje:

  •  pracowniami dla klas I – III

  •  pracowniami przedmiotowymi

  •  pracownią komputerową ze stałym łączem z Internetem

  •  2 salami gimnastycznymi

  •  kompleksem boisk szkolnych Orlik”

  •  2 nowoczesnymi placami zabaw

  •  stołówką oferującą własne obiady

  •  sklepikiem szkolnym

  •  biblioteką szkolną z  Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),

  •  świetlicą organizującą zajęcia w grupach wychowawczych

Świetlica szkoły zapewnia opiekę w dniach zajęć dydaktycznych w godz.6.30 - 17.00

ZAPEWNIAMY KSZTAŁCENIE
DOSTOSOWANE DO POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ
I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓWSzkoła realizuje zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 zajęcia rewalidacyjne

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe

W klasach młodszych:
 Koło polonistyczne klas trzecich,
 Koło dla dzieci uzdolnionych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
 Koło literackie klasy pierwszej,
 Warsztaty plastyczne klas I – III,
 Koło szachowe klas młodszych,
 Zajęcia biblioteczno-czytelnicze

W klasach IV – V:
 Zajęcia dodatkowe w klasach szóstych przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego,
 Koło dziennikarskie,
 Koła języka angielskiego,
 Koła historyczne,
 Koło „Klub Młodego Przyrodnika”
 Koła matematyczne,
 Koło „Mały Polonista”,
 Koło misyjne,
 Koło wokalne,
 Koła sportowe,
 Multisport - zajęcia sportowe – piłka ręczna i piłka nożna,

Na stronie szkoły www.psp5.edu.pl oraz na terenie szkoły

zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć dodatkowych.


Tradycje szkoły
 Międzyszkolny Turniej Regionalny
 Dzień Sportu
 Dzień Ziemi
 Dzień Jabłka
 Ślubowanie klas I
 Przekazanie Sztandaru Szkoły

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów
 szkolny Program Profilaktyczny
 stała współpraca z MOPS
 bezpieczne przejście przez ulice
 budynek szkoły oraz teren boisk „Orlik” objęty nadzorem kamer CCTV

Współpraca
  Szkoła Podstawowa w Bardzicach
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  MOPS,
  Parafia MBM,
  Sanepid,
  Schronisko dl Bezdomnych Zwierząt – objęcie stałą opieką jednego z boksów
  Policja
  Nadleśnictwo Radom

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania, poszanowania praw innych ludzi.
Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców.

Naszymi działaniami wychowawczymi chcemy wspierać rodziców w spełnianiu ich obowiązków.

Ukazując wartość rodziny w życiu człowieka, dbamy jednocześnie by:
- wzajemne kontakty charakteryzowała otwartość i szczerość,
- rodzice w miarę potrzeby mogli znaleźć życzliwą i fachową pomoc,
- rodzice uczestniczyli w życiu szkoły, przedstawiając także swoje oczekiwania. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego