Misja szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Misja szkoły

Nasza szkoła
 

Misja szkoły
Motto
„Szkoła – miejscem dobrych relacji międzyludzkich,
w którym dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju”Misją szkoły jest:

• wychowanie człowieka prawego, odpowiedzialnego, szanującego godność własną i cudzą, poszukującego prawdy, dobra i piękna;

• stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi  z rodziną;

• wdrażanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowai  czyny, za własny rozwój intelektualny i duchowy;

• kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązania i szacunku do tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych, narodowych naszych wychowanków – obywateli Europy;

• budowanie podmiotowych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami, środowiskiem lokalnym w celu skoordynowania działań wychowawczych;

• promowanie zdrowego stylu życia.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego