Działania świetlicy - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działania świetlicy

Świetlica szkolna
TYPY I RODZAJE ZAJĘĆ


W pracy świetlicy szkolnej stosujemy poszczególne typy  i rodzaje zajęć.


Zajęcia umysłowe: Czytelnictwo czasopism i książek, zajęcia bibliote
czne, konkursy, zgaduj – zgadula, opowiadanie i czytanie bajek i baśni, audycje radiowe i telewizyjne, filmy o walorach naukowych, nauka własna.

Zajęcia artystyczne
:  Rysunek, malarstwo, grafika, itp., recytacje, teatr lalek, zajęcia wokalne, rytmiczne i muzyczne, wystawy prac.

Zajęcia rozrywkowe
: Gry i zabawy ze śpiewem, przy muzyce, stolikowe, konkursy sprawnościowe, tańce towarzyskie, rozwiązywanie szarad, rebusów, zagadek, audycje  i filmy o charakterze rozrywkowym.

Zajęcia praktyczno-techniczne
:Prace z papieru, sznurka, mas plastycznych i tworzyw. Prace z wykorzystaniem odpadów ekologicznych. Zajęcia przyrodnicze.

Zajęcia sportowe i turystyczne
: Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów tj. piłki, skakanki, gumy, hula-hop, hulajnogi, ringo. Rozgrywki, turnieje, gimnastyka. Spacery, wycieczki.  Organizowanie wystaw, loterii i kiermaszy.

Zajęcia opiekuńcze indywidualne
: Nauka samoobsługi (mycie, sprzątanie); ćwiczenia usprawniające manualnie, poprawa wymowy, ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, mówieniu i liczeniu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego