DORADCA ZAWODOWY - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

DORADCA ZAWODOWY

Doradztwo zawodowe
 

NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  
Kim jest doradca zawodowy?Jest specjalistą, który wesprze Cię w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc  szkołę podstawową zaczynasz już planować swoją karierę.

Pamiętaj, że „kariera zawodowa” dotyczy wszystkich pracujących ludzi, bez względu na wykonywany zawód.

Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadpodstawowej jest już pierwszym krokiem w Twojej karierze.

Ten wybór będzie wpływał na Twoje dalsze decyzje – bez względu na to,
czy wybierzesz zawód (technikum, branżowa szkoła I stopnia) czy też kształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące).

Doradca zawodowy pomoże Ci w określeniu Twojego potencjału – czyli m.in. zainteresowań, umiejętności, predyspozycji czy osobowości zawodowej i na ich podstawie przedstawi Ci potencjalne szkoły
oraz (jeśli wyniki badań to umożliwią) zawody, w których mógłbyś najpełniej rozwijać swoje możliwości. Pomoże Ci w określeniu tego, co w Tobie najlepsze.

Pamiętaj jednak, że doradca nie podejmie decyzji za Ciebie!
Doradca – jak nazwa wskazuje – doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje – ale ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu należeć będzie do Ciebie.


ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;


• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

• prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień uczniów;

• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

• współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

• wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistóww udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego