CIEKAWA POSTAĆ W MOJEJ RODZINIE - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

CIEKAWA POSTAĆ W MOJEJ RODZINIE

Konkursy > 2016/2017
 


 Jeśli w Twojej rodzinie jest przodek lub krewny,
z którego jesteś dumny, podziel się z nami jego historią.
Napisz tekst w dowolnej formie
(np. opowiadanie, wywiad, kartka z pamiętnika),
dołącz dokumenty i zdjęcia.


Pracę konkursową należy przygotować w formie elektronicznej (pendrive).

Praca nie może liczyć więcej niż 3 strony formatu A4 (rodzaj czcionki -Times New Roman; wielkość czcionki- 12).

Przy ocenie pracy jury będzie brało pod uwagę sposób wykonania oraz  zamieszczone materiały.

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w specjalnym numerze gazetki „Na podbój szkoły”.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace należy dostarczyć do  biblioteki szkolnej do 15 maja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 czerwca 2017 roku.
Cele konkursu:
- przedstawienie swojej rodziny na podstawie informacji zebranych od jej  członków,
- zainteresowanie uczniów przeszłością swojej rodziny,
- umocnienie więzi międzypokoleniowych i społecznych,
- kształtowanie świadomości historycznej,
- rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania
 i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Łyjak.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego