Category Medycyna

Badania krwi

Niewydolność nerek odbija się zarówno na składzie morfologicznym, jak i chemicznym krwi. Z punktu widzenia praktycznego najdonioślejsze znaczenie mają badania poziomów w surowicy substancji wydalanych przez nerki...

Więcej

Rozwój człowieka

W rozwoju człowieka bierze udział zarówno jednostka, jak i otoczenie...

Więcej

Biegunki

U ludzi w wieku podeszłym biegunki są częstym objawem chorób różnych narządów, prowadząc stosunkowo szybko do zaburzeń ogólna ustrojowych (odwodnienie, .niedobory elektrolitowe, niedożywienie)...

Więcej

Badanie ucha

W wywiadzie chorego z upośledzeniem słuchu należy uwzględnić następujące ważne punkty: Obciążenia dziedziczne, które u chorych z otosklerozą stwierdza się w około 40% przypadków...

Więcej

Dychawica

U chorych z dychawicą oskrzelową lub przewlekłymi spastycznymi nieżytami oskrzeli często dochodzi do zakażeń bakteryjnych. Przejawiają się orne i ropną plwociną, z (której można wyhodować drobnoustroje...

Więcej

Bole oczu

Silne bóle, uczucie obecności ciała obcego, wrażenie ślepoty, kurcz powiek, łzawienie i zaburzenie widzenia należą do subiektywnych dolegliwości w zapaleniu rogówki...

Więcej

Leki blokujace kanal wapniowy

Pojawiły się wstępne doniesienia wskazujące, że leki blokujące kanał wapniowy wpływają na zwiększenie elastyczności ścian tętnicy głównej...

Więcej

Leki przeciwdrgawkowe

W podziale klinicznym preparaty stosowane w typowym leczeniu padaczki nie są zaliczanie do leków psychotropowych, a leczenie padaczki jest dziedziną neurologii...

Więcej

Bezplodnosc i plodnosc

W bezpłodności patologicznej rozróżnia się bezpłodność całkowitą (niemożność zapłodnienia) i względna (płodność obniżoną). Obie postacie mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny...

Więcej

Migrena

Napadowo powtarzające się silne bóle głowy. Zwykle zaczynają się w jednej połowie głowy, następnie powoli rozprzestrzeniają się...

Więcej

Male jadra

W pierwotnych chorobach jąder ich czynność androgenowa jest lepiej zachowana niż kanalikowa, czyli przy zachowanych cechach płciowych spermiogeneza jest upośledzona...

Więcej