Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość

Projekty > 2018/2019
 

Projekt MEN "Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość"

zkoła nasza przystąpiła do PROJEKTU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ: „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie KSON Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, a jest finansowany ze środków MEN.

Celem projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez tworzenie przyjaznego miejsca pracy i nauki – rodzaj zagrożenia: TERRORYZM oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”.

Działania realizowane w projekcie:

  • Przegląd stanu bezpieczeństwa szkoły oraz wydanie rekomendacji do szkolnych procedur bezpieczeństwa.

  • Praktyczne szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia.

  • Opracowanie szkolnych procedur postępowania w sytuacji zagrożenia.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego