Badania przesiewowe słuchu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania przesiewowe słuchu

Projekty > 2017/2018
 

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2017/2018


Koordynator szkolny programu: p. Ewa Dziwisz

Celem głównym Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu
u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.


Cele szczegółowe Programu:

 • objęcie badaniami całej populacji uczniów kl I szkół podstawowych z 4 miast na ramach powiatu i 33 powiatów

 • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego

 • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole

 • zdobycie kompetencji personelu medycznego w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu


Oczekiwane efekty Programu:

 • zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń słuchu poprzez odpowiednie działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne

 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu

 • zwiększenie wiedzy dotyczącej higieny słuchu

 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu

 • zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań słuchu

 • zwiększenie dostępności do badań słuchu w rejonach pozamiejskich

 • zwiększenie umiejętności i kompetencji personelu medycznego w wykrywaniu wad słuchu u dzieci

 • określenie skali problemu wad słuchu u dzieci z terenu województwa mazowieckiego

https://whc.ifps.org.pl/program-badan-przesiewowych-sluchu-dla-uczniow-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-mazowieckiego-w-roku-szkolnym-20172018-oraz-20182019/

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego